Konferencja „Równość a życie publiczne”, Kraków 25-26 X 2011 r.

  • Uczestnicy konferencji i zgromadzona publiczność w sali konferencyjnej w budynku UPJPII przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6